آدرس دموی نرم افزار:
http://demo.parsvtiger.com/index.php?Mode=TW9iaWxlVmlldw==

 

لینک دانلود