ویتایگر قابلیت های بسیار زیاد و منحصر به فردی را دریک پکیج با هزینه بسیار مناسب نسبت به سایر رقبا جمع آوری کرده که آن را نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه داخلی و خارجی متمایز می نماید. برای آگاهی شما مقایسه های بین این سیستم و برترین سیستم های مدیریت ارتباط مشتری مورداستفاده در کشور انجام گرفته تا این وجوه تمایز به وضوح مشاهده گردد.