فرآیندهای سازمانی و اداری نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

تقویم فارسی ویتایگر

تقویم فارسی ویتایگر

موفقیت در هر کسب و کاری از یک سو به مشتری و ارتباط با او و از سوی دیگر به فرایندهای جاری در مجموعه بستگی دارد. هرچه این فرآیندها دقیق تر و سازمان یافته تر باشند درصد موفقیت شما افزایش می یابد و هرچه این فرایندها اتوماتیک و بصورت خودکار اجرا شوند احتمال خطای انسانی کاهش یافته و نیاز به نیرو های کمتری نیز خواهید داشت.

چنانچه هنوز تصمیمی برای ارتقا این بخش نگرفته اید پیشنهاد می کنیم امکانات زیر را بررسی نمایید:

امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای پرسنل
داشبورد مدیریتی برای تمامی پرسنل براساس سطح دسترسی آنها

تقویم و کارتابل پرسنل
تقویم و کارتابل گروهی و مشترک
امکان تعریف وظیفه در کارتابل پرسنل و پیگیری نتیجه آن

آلارم اطلاع رسانی وظایف
آلارم اطلاع رسانی رویداد ها

امکان جستجو در فعالیت های تقویم بر اساس فیلترهای دلخواه مانند تاریخ آغاز و پایان، مسئول مربوطه، نوع وظیفه یا رویداد و…

ارتباط داخلی پرسنل از طریق یادداشت و چت

اتصال ایمیل به نرم افزار و دسترسی به ایمیل های دریافتی و ارسال ایمیل بدون ورود به ایمیل شخصی

ارسال پیغام بر روی تابلو اعلانات سیستم

ثبت و سازماندهی مکاتبات اداری(دفتر اندیکاتور)

پیگیری آخرین اخبار سایت های مرتبط با فعالیت خود در سیستم

طراحی فرم های مورد نیاز خود در سیستم
تغییر فرم های موجود در سیستم با توجه به نیازهای مجموعه

امکان پیگیری امور حتی خارج از ساعت کاری و محیط کار

    امکان تعریف و اجرای فرایندهای متنوع و مختص به هر مجموعه بصورت اتوماتیک

امکان پشتیبان گیری از تمامی اطلاعات بصورت برنامه ریزی شده و کاملا اتوماتیک

ساخت گزارشات نموداری و آماری از بخش های مختلف سیستم