در گذشته به نقش نرم افزار CRM در استارت آپ ها اشاره کردیم و امروز به ۹ دلیل و نکته موفقیت شرکت های استارت آپ می پردازیم. امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار بگیره. رشد، نشانه پیروزی یا شکست یک کسب و کار استارت آپ می باشد. مطالعات موردی و تحقیقات معتبر زیادی در […]


۳ دلیل در مورد اینکه چرا در حال حاضر استارت آپ به یک نرم افزار CRM احتیاج دارد. شبکه یک استارت آپ عاملی حیاتی می باشد، و رشد آن شبکه عامل اصلی موفقیت استارت آپ می باشد. در اوایل راه اندازی این شبکه هر جزء از این شبکه مهم و کوچکترین اشتباه هر سرمایه گذار، […]