میکرو مارکتینگ همانطور که در مقاله ( بازاریابی میکرو ” Micromarketing ” چیست؟ ) توضیح دادیم، میکرو مارکتینگ یک استراتژی بازاریابی است که گروه کوچکی از مشتریان بسیار هدفمند را هدایت می کند. میکرو مارکتینگ عموماً توسط کسب و کارهای کوچکی استفاده می شود که منابع محدودی دارند و می خواهند با محصولات، قیمت ها و […]