در ابتدای مقاله ” چگونه از نرم افزار CRM برای مدیریت پروژه استفاده کنیم؟ ”  به تعریف نرم افزار CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری )  و مدیریت پروژه ( PROJECT MANAGEMENT ) پرداختیم و سپس به شما توضیح دادیم که چگونه می توان از یک نرم افزارCRM برای مدیریت پروژه استفاده نمود. مقاله امروز را […]