در مقاله امروز به نقش و مزایای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) به عنوان نرم افزار آژانس های مسافرتی خواهیم پرداخت. پیشنهاد می کنم قبل از مطالعه مقاله ” نرم افزار CRM برای آژانس های مسافرتی “دو مطلب گذشته ” نرم افزار CRM در توسعه و ارتقای سطح کیفی خطوط هوایی ” که […]