شرایط دریافت گواهینامه ایزو با استفاده از نرم افزار CRM یکی از شاخص های جهانی که سطح کیفیت سازمان و محصول شما را مشخص می کند ” گواهینامه ایزو ” نام دارد، که حتی کسانی که سررشته ای در زمینه کسب و کار ندارند نیز حداقل نام آن را شنیده اند. بد نیست بدانید که […]