پیش تر در مورد گیمیفیکیشن یا بازی پردازی توضیحاتی داده بودیم. اکنون می خواهیم روشی کاربردی برای پیاده سازی گیمیفیکیشن با CRM ارائه دهیم. گیمیفیکیشن با CRM در دو سطح درون و برون سازمانی قابل پیاده سازی ست. گیمیفیکیشن چیست؟ به صورت خلاصه، گیمیفیکیشن استفاده از عناصر طراحی بازی و اصول بازی در زمینه های […]


گیمیفیکیشن چیست؟ گیمیفیکیشن ( gamification ) که در زبان فارسی بازی‌کاری، بازی‌نمایی، بازی‌سازی، بازی انگاری، بازی‌آفرینی، بازی‌گونگی، بازی‌پردازی، بازی‌وار سازی و بسیاری معادل دیگر دارد. گیمیفیکیشن  فرایند استفاده از ابزارهای موجود- وب سایت، برنامه سازمانی، انجمن آنلاین- و یکپارچه سازی مکانیزم های بازی درون این ابزارها جهت تشویق و ایجاد انگیزه مشارکت، تعامل و وفاداری می باشد. […]