میکرو مارکتینگ ( Micromarketing ) یا بازاریابی میکرو بر اساس بازاریابی فردی ست. بازاریابان متفاوت و متمرکز، محصولات، پیشنهادات و طرح بازاریابی خود را تغییر می دهند تا نیازهای بخش های مختلف بازار را برآورده سازند. اکنون دیگر، بازاریابان پیشنهادات خود را تنها برای یک مشتری سفارشی سازی نمی کنند. بازاریابان میکرو مارکتینگ فرد را […]