گیمیفیکیشن چیست؟ گیمیفیکیشن ( gamification ) که در زبان فارسی بازی‌کاری، بازی‌نمایی، بازی‌سازی، بازی انگاری، بازی‌آفرینی، بازی‌گونگی، بازی‌پردازی، بازی‌وار سازی و بسیاری معادل دیگر دارد. گیمیفیکیشن  فرایند استفاده از ابزارهای موجود- وب سایت، برنامه سازمانی، انجمن آنلاین- و یکپارچه سازی مکانیزم های بازی درون این ابزارها جهت تشویق و ایجاد انگیزه مشارکت، تعامل و وفاداری می باشد. […]