در گذشته مقالاتی در مورد ” نرم افزار CRM برای بازرگانان و تجار ” و ” نرم افزار CRM برای تعالی گمرک  “منتشر کردیم.  امروز نیز مقاله ای در مورد نرم افزار CRM برای در صنایع دریایی آماده کردیم که با توجه به اینکه، امروزه، CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری رایج ترین استراتژی مورد […]