مجموعه اطلاعات مشتریان موجود در نرم افزار CRM به ادارات و تعاونی ها کمک می کند تا درخواست های مشتری و کارمند، تعاریف، شکایات، درخواست های پیگیری شده و نشده و سایر سوالات را جمع آوری و پیگیری کنند. نرم افزار CRM تمام رویدادهای مرتبط با رانندگان، مدیریت، برنامه ریزی، مسیریابی، وسیله نقلیه و یا […]