یک مدرسه به پیگیری تمام اطلاعات مرتبط با دانش آموز، والدین، همکاران، معلمان، کارآموزان و… نیاز دارد و فراهم کردن این اطلاعات و نگهداری آنها به کابوسی برای کادر اداری تبدیل شده است. نرم افزار CRM مانند نرم افزار CRM پارس ویتایگر، نرم افزاری برای آموزشگاه و مدارس می باشد که به نحو احسن این […]