برخی از ویژگی های کلیدی ماژول دفترچه قیمت در انبار داری نرم افزار CRM پارس ویتایگر:

بی شک همه مشتریان شما (چه از لحاظ میزان خرید،بازه های زمانی خرید و...)در یک سطح نیستند.
برای ارائه خدمات متفاوت و قیمت ها و تخفیف های مختلف برای هر دسته از مشتریان چه راهکاری در نظر دارید؟
شما با استفاده از دفترچه های قیمت در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر می توانید برای هر دسته از مشتریانتان یک دفترچه قیمت مجزا ایجاد نمایید.ویژگیهای اصلی دفترجه های قیمت در نرم افزار CRM پارس ویتایگر عبارت است از:

 

دفترچه های قیمت

امکان تعریف دفترچه های قیمت بصورت نامحدود

دفترچه های قیمت ویتایگر

دفترچه های قیمت ویتایگر

کارتابل دفترچه های قیمت

امکان ایجاد کارتابل مجزا برای هر دفترچه

کارتابل دفترچه های قیمت ویتایگر

کارتابل دفترچه های قیمت ویتایگر

دیگر ویژگی های کلیدی ماژول دفترچخ قیمت در انبار داری نرم افزار CRM پارس ویتایگر:

  • قابلیت تعریف دفاتر قیمت برای دسته بندی های مختلف مشتریان
  • قابلیت درج قیمت های متنوع برای هر محصول و سرویس و مشتری بطور مجزا
  • امکان تعریف پورسانت و تخفیف برای همکاران و نمایندگان
  • قابلیت مشاهده تاریخچه ی فعالیت های انجام شده مرتبط با هر دفترچه
  • امکان گزارش گیری از دفاتر قیمت با پارامترهای دلخواه