راه اندازی سریع

در صورت نیاز مشتری به راه اندازی و استقرار سریع تر در سازمان خود می تواند یکی از بسته های زیر را مازاد بر موارد پشتیبانی خود انتخاب کنند.

ردیفموارد پشتیبانی123
1بهینه سازی سرورimage004ندارددارد
2نصب و راه اندازی مجدددارددارددارد
3تنظیمات اولیه (پارس ویتایگر)دارددارددارد
4تنظیمات ثانویه (کرون جاب، ایمیل، پیامک)دارددارددارد
5تنظیمات شرکتدارددارددارد
6تعریف و راه اندازی کاربران10 کاربر30 کاربر50 کاربر
7تعریف چارت سازمانی(نقش)5 نقش15 نقش30 نقش
8راه اندازی و تعریف گردش کار3 عدد7 عدد15 عدد
9راه اندازی وب فرم ها و مبدل ایمیلimage0043 عدد7 عدد
10سفارشی سازی فیلد25 عدد50 عدد100 عدد
11ساخت ماژول های استاندارد2 عدد5 عدد10 عدد
12اتصال به اوتلوک ( Microsoft Outlook)image004image004دارد
13ورود اطلاعات از فایل (اکسل)3 بار6 بار12 بار
14کوپن تخفیف 1 ماهه خرید ماژول از فروشگاه5 درصد10 درصد15 درصد
15مشاوره حین انجام کاردارددارددارد
مبلغ9.900.000 ریال24.900.000 ریال39.900.000 ریال
  • مدت استفاده از بسته های راه اندازی سریع حداکثر 2 ماهه می باشد و قابلیت انتقال به دوره های بعدی را ندارد.
  • توسعه ماژول های سفارشی که نیازمند برنامه نویسی می باشند شامل بسته های راه انداز نمی شوند.