انبار

موارد مورد انتظار به شرح زیر می باشد

 • دسترسی به لیست و موجودی محصولات و خدمات به همراه کد محصول، قیمت، تعداد

نکته: درصورت وجود سیستم ارزی امکان دسترسی به قیمت ارزی نیز میسر باشد

 • امکان ثبت کالا و خدمات در سیستم مالی (پاسخ وب سرویس باید شامل کد کالا و سایر اطلاعات لازم جهت ثبت فاکتور و پیش فاکتور باشد)
 • امکان ویرایش کالا و خدمات
 • امکان حذف کالا و خدمات در صورت اجازه سیستم مالی
 • امکان استعلام موجودی کالا
 • امکان استعلام موجودی کالا به تفکیک انبار

دسترسی به لیست مشتریان حقیقی و حقوقی

موارد مورد انتظار به شرح زیر می باشد

 • امکان ثبت مشتری در سیستم مالی (پاسخ وب سرویس باید شامل کد مشتری و سایر اطلاعات لازم جهت ثبت فاکتور و پیش فاکتور باشد)
 • امکان ویرایش اطلاعات مشتری
 • امکان حذف مشتری در صورت اجازه سیستم مالی
 • امکان استعلام مشتری خاص بر اساس کد مشتری
 • امکان خواندن لیست کامل مشتریان از سیستم مالی جهت ورود اطلاعات
 • امکان گرفتن مانده حساب مشتری
 • امکان استعلام وضعیت و گردش حساب مشتری

دسترسی به فاکتور ها

موارد مورد انتظار به شرح زیر می باشد

 • امکان ثبت فاکتور در سیستم مالی (پاسخ وب سرویس باید شامل شماره فاکتور و سایر اطلاعات لازم جهت استعلام های بعدی باشد)
 • امکان ویرایش فاکتور در سیستم مالی (نکته به عنوان نمونه در صورت تایید فاکتور در سیستم مالی و یا تحویل یا صدور حواله نباید سیستم اجازه ویرایش را به ویتایگر بدهد لطفا مواردی که فاکتور نباید تغییر کند را بررسی و اعمال نمایید)
 • امکان حذف فاکتور در سیستم مالی (اعتبار سنجی این موارد نیز شبیه مرحله قبل است)

دسترسی به پیش فاکتور ها

موارد مورد انتظار به شرح زیر می باشد

 • امکان ثبت پیش فاکتور در سیستم مالی (پاسخ وب سرویس باید شامل شماره پیش فاکتور و سایر اطلاعات لازم جهت استعلام های بعدی باشد)
 • امکان ویرایش پیش فاکتور در سیستم مالی (نکته به عنوان نمونه در صورت تایید پیش فاکتور در سیستم مالی و یا تبدیل به فاکتور یا صدور حواله نباید سیستم اجازه ویرایش را به ویتایگر بدهد لطفا مواردی که پیش فاکتور نباید تغییر کند را بررسی و اعمال نمایید)
 • امکان حذف پیش فاکتور در سیستم مالی (اعتبار سنجی این موارد نیز شبیه مرحله قبل است)

سایر موارد (در صورت امکان)

  • گرفتن لیست انواع طرف حساب (خریدار)
  • ایجاد سرفصل حساب

نکته: موارد زیر باید در وب سرویس لحاظ شود.

 • جهت امنیت سیستم کلیه درخواست ها به همراه یک نام کاربری و پسورد ارسال شود تا در صورت احراز هویت عملیات ادامه پیدا کند
 • امکان ثبت اطلاعات در دوره های مالی مختلف
 • دسترسی به کدهای تفضیلی در وب سرویس فراهم باشد
 • ترجیحا اطلاعات بخش های مختلف به صورت کامل ارائه شود
 • در صورت امکان وب سرویس به صورت rest ارائه شود
 • نوع خروجی وب سرویس اهمیت ندارد ( xml یا json)
 • خروجی تمام درخواست های وب سرویس باید به صورتی باشد که ویتایگر متوجه انجام صحیح عملیات باشد

پیشنهاد خروجی به صورت زیر است:

در صورت موفق بودن عملیات سمت سیستم مالی خروجی به صورت زیر باشد

Array (

‘success’ => true,

‘result’ =>’Webservice result’

)

در صورت ناموفق بودن عملیات سمت سیستم مالی خروجی به صورت زیر باشد

Array (

‘success’ => false,

‘error’ => ‘Error Message’

‘result’ =>’Webservice result’

)