مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - هرچه در بحث بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش موفق تر عمل کنید، کسب و کار شما نیز گسترده تر خواهد شد و جهت رسیدگی به درخواست های مشتریان و مدیریت هرچه بهتر کارها، نیازمند برنامه ریزی های بیشتر و سازمان یافته تر خواهید بود. به کمک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر تمامی پروژه های خود اعم از پروژه های مشتریان و یا پروژه های فرایندهای مرتبط با شرکت یا سازمان خود را ثبت، پیگیری و مدیریت نمایید.

امکانات مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر به شرح زیر است:

 • امکان تعریف پروژه های داخلی سازمان و یا پروژه های مرتبط با مشتریان
 • امکان تعریف وظایف پروژه و ارجاع به کاربران مختلف با قابلیت یادآوری به کاربران
 • امکان فازبندی پروژه
 • امکان تعریف نقاط عطف پروژه
 • امکان الویت بندی پروژه
 • قابلیت ثبت میزان پیشرفت پروژه
 • امکان تعیین بودجه برای هر پروژه
 • امکان مقایسه زمان پیش بینی شده با زمان پایان واقعی پروژه
 • قابلیت ثبت اسناد مرتبط با پروژه
 • امکان تعریف پروژه به تفکیک نوع آن(مطالعاتی، طراحی، اجرایی، پشتیبانی و...)
 • امکان مشاهده گزارشات لحظه ای از روند کاری پروژه
 • قابلیت ساخت فیلتر جهت مشاهده پروژه ها براساس موارد کلیدی و یا دلخواه
 • امکان ثبت پروژه برای هر مشتری بصورت نامحدود
 • امکان گرفتن کپی از یک پروژه جهت ساخت پروژه های مشابه
 • امکان پیگیری وضعیت و نتیجه وظایف پروژه
 • امکان اطلاع رسانی از روند پروژه و وضعیت آن بصورت لحظه ای به مشتری
 • و...