مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - هرچه در بحث بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش موفق تر عمل کنید، کسب و کار شما نیز گسترده تر خواهد شد و جهت رسیدگی به درخواست های مشتریان و مدیریت هرچه بهتر کارها، نیازمند برنامه ریزی های بیشتر و سازمان یافته تر خواهید بود. به کمک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر تمامی پروژه های خود اعم از پروژه های مشتریان و یا پروژه های فرایندهای مرتبط با شرکت یا سازمان خود را ثبت، پیگیری و مدیریت نمایید.

امکانات مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر به شرح زیر است:

 • امکان تعریف پروژه های داخلی سازمان و یا پروژه های مرتبط با مشتریان
 • امکان تعریف وظایف پروژه و ارجاع به کاربران مختلف با قابلیت یادآوری به کاربران
 • امکان فازبندی پروژه
 • امکان تعریف نقاط عطف پروژه
 • امکان الویت بندی پروژه
 • قابلیت ثبت میزان پیشرفت پروژه
 • امکان تعیین بودجه برای هر پروژه
 • امکان مقایسه زمان پیش بینی شده با زمان پایان واقعی پروژه
 • قابلیت ثبت اسناد مرتبط با پروژه
 • امکان تعریف پروژه به تفکیک نوع آن(مطالعاتی، طراحی، اجرایی، پشتیبانی و...)
 • امکان مشاهده گزارشات لحظه ای از روند کاری پروژه
 • قابلیت ساخت فیلتر جهت مشاهده پروژه ها براساس موارد کلیدی و یا دلخواه
 • امکان ثبت پروژه برای هر مشتری بصورت نامحدود
 • امکان گرفتن کپی از یک پروژه جهت ساخت پروژه های مشابه
 • امکان پیگیری وضعیت و نتیجه وظایف پروژه
 • امکان اطلاع رسانی از روند پروژه و وضعیت آن بصورت لحظه ای به مشتری
 • و...

آخرین مقالات مدیریت پروژه

پرورش سرنخ

پرورش سرنخ فروش با نرم افزار CRM

فرآیند پرورش سرنخ فروش (تبدیل مشتری احتمالی به خریدار واقعی) از جهات بسیاری مانند باغبانی است که از یک نهال لطیف تا به ثمر رساندن میوه آن، مراقبت می کند!