امکانات پایه بخش مالی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر

 

 • صدور پیش فاکتور و فاکتور به فرمت اداره دارایی
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور ضمن حفظ پیش فاکتور
 • امکان در نظر گرفت تخفیف بر روی هر یک از موارد فاکتور و یا کل فاکتور
 • امکان در نظر گرفت مالیات های فروش، ارزش افزوده، خدمات و حمل و نقل
 • دارای بخش توضیحات در پیش فاکتورها و فاکتور با امکان قرارگیری متن پیش فرض در آن
 • گزارش گیری لحظه ای و به روز از پیش فاکتورها و فاکتور ها بر اساس وضعیت و تاریخ سر رسید
 • تفکیک صادر کننده پیش فاکتورها و فاکتور از مسئول پیگیری آن
 • ثبت تمامی پیش فاکتورها و فاکتور ها در پرونده مشتریان
 • تعریف پورسانت فروش برای هر محصول۱۵٫ طبقه بندی محصولات
 • امکان استفاده از واحدهای پولی مختلف
 • ثبت دریافت ها و پرداخت ها با امکان اتصال به فاکتور مشتریان
 • ثبت اسناد مالی
 • امکان پیگیری صورتحساب ها
 • گزارشات مالی