پشتیبانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

احساس اطمینان و آرامش با خدمات پشتیبانی تخصصی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر

به منظور اجرای راهکارها و نرم افزار های جدید هزینه های زیادی صرف می شود و نیروهای انسانی بسیاری درگیر می شوند. پس واضح است در صورت عدم موفقیت، علاوه بر از دست رفتن منابع مالی، زمان و اطمینان اطرافیان خود و یا شرکای تجاریتان را نیز از دست داده و در برخی موارد شروع دوباره به قدری دشوار خواهد بود که از آن صرفنظر خواهید کرد.. از این رو استفاده از راهنمایی فردی که تجربه شرایط و فعالیت های مشابهی دارد می تواند راهکاری موثر برای تضمین موفقیت شما باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر در دو بخش عمده همراه و پشتیبان شما خواهد بود:

  1. پشتیبانی آموزشی: رفع ابهامات و مشکلات کاربران در زمینه نحوه کار با نرم افزار
  2. پشتیبانی فنی: ارزیابی دقیق و رفع مشکلات و نواقص فنی و نیز فراهم آوردن امکان ارتقا نرم افزار در صورت نیاز

پل ارتباطی شما با همکاران ما در بخش پشتیبانی ازطریق سامانه تیکتینگ و تلفن بوده و یا بصورت حضوری به رفع مشکلات شما خواهند پرداخت.