به منظور اجرای راهکارها و نرم افزار های جدید هزینه های زیادی صرف می شود و نیروهای انسانی بسیاری درگیر می شوند. پس واضح است در صورت عدم موفقیت، علاوه بر از دست رفتن منابع مالی، زمان و اطمینان اطرافیان خود و یا شرکای تجاریتان را نیز از دست داده و در برخی موارد شروع دوباره به قدری دشوار خواهد بود که از آن صرفنظر خواهید کرد.. از این رو استفاده از راهنمایی فردی که تجربه شرایط و فعالیت های مشابهی دارد می تواند راهکاری موثر برای تضمین موفقیت شما باشد.

خدمات پشتیبانی تخصصی نرم افزار CRM پارس ویتایگر

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر در دو بخش عمده همراه و پشتیبان شما خواهد بود:

  1. پشتیبانی آموزشی: رفع ابهامات و مشکلات کاربران در زمینه نحوه کار با نرم افزار
  2. پشتیبانی فنی: ارزیابی دقیق و رفع مشکلات و نواقص فنی و نیز فراهم آوردن امکان ارتقا نرم افزار در صورت نیاز

پل ارتباطی شما با همکاران ما در بخش پشتیبانی ازطریق سامانه تیکتینگ و تلفن بوده و یا بصورت حضوری به رفع مشکلات شما خواهند پرداخت.

پلن های خدمات و پشتیبانی

پشتیبانی دوره ای و ماهانه

پشتیبانی راه اندازی سریع