مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - هرچه در بحث بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش موفق تر عمل کنید، کسب و کار شما نیز گسترده تر خواهد شد و جهت رسیدگی به درخواست های مشتریان و مدیریت هرچه بهتر کارها، نیازمند برنامه ریزی های بیشتر و سازمان یافته تر خواهید بود. به کمک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر تمامی پروژه های خود اعم از پروژه های مشتریان و یا پروژه های فرایندهای مرتبط با شرکت یا سازمان خود را ثبت، پیگیری و مدیریت نمایید.

امکانات مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر به شرح زیر است:

 • تعریف پروژه
 • وظایف پروژه
 • نقاط عطف پروژه
 • الویت بندی پروژه
 • ثبت میزان پیشرفت پروژه
 • تعیین بودجه
 • امکان مقایسه زمان پیش بینی شده با زمان پایان واقعی پروژه
 • ثبت اسناد مرتبط با پروژه
 • تعریف پروژه به تفکیک نوع آن(مطالعاتی، طراحی، اجرایی، پشتیبانی و...)
 • مشاهده گزارشات لحظه ای از روند کاری پروژه
 • ساخت فیلتر جهت مشاهده پروژه ها براساس موارد کلیدی و یا دلخواه
 • امکان ثبت تعداد بیشماری پروژه برای هر مشتری
 • امکان گرفتن کپی از یک پروژه جهت ساخت پروژه های مشابه
 • امکان پیگیری وضعیت و نتیجه وظایف پروژه
 • امکان اطلاع رسانی از روند پروژه و وضعیت آن بصورت لحظه ای به مشتری

آخرین مقالات مدیریت پروژه