امروزه، بازاریابی بطور فزاینده ای هدفمند و قابل اندازه گیری شده و به ما این امکان را می دهد تا استراتژی هایی که می توانند قابل اندازه گیری و پیگیری باشند را ایجاد کنیم. یکی از بهترین روش ها برای پیگیری موفقیت تلاش های بازاریابی، یکپارچه سازی این تلاش ها با سیستم مدیریت ارتباط با […]


میکرو مارکتینگ ( Micromarketing ) یا بازاریابی میکرو بر اساس بازاریابی فردی ست. بازاریابان متفاوت و متمرکز، محصولات، پیشنهادات و طرح بازاریابی خود را تغییر می دهند تا نیازهای بخش های مختلف بازار را برآورده سازند. اکنون دیگر، بازاریابان پیشنهادات خود را تنها برای یک مشتری سفارشی سازی نمی کنند. بازاریابان میکرو مارکتینگ فرد را […]