مارکتینگ پلن یک سند رسمی و مرسوم سازمانی است که استراتژی کسب و کار شما را برای یک دوره‌ی زمانی خاص، برای رسیدن به اهداف مشخص، به وضوح بیان می‌کند. برنامه بازاریابی یک طرح بازاریابی کامل از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت است. در مارکتینگ پلن، نحوه پیاده سازی و اجرای استراتژی های بازاریابی […]


مارکتینگ پلن چیست؟ تعریف مارکتینگ پلن یا برنامه بازاریابی شامل ایجاد و اجرای یک مسیر مشخص برای رسیدن به اهداف سازمان و کسب و کار است. مارکتینگ پلن نویسی مشروط به آگاهی از روند نگارش آن است که در ادامه به این موضوع پرداخته‌ایم. تهیه طرح بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری با مجله کسب و […]