برنامه بازاریابی ( marketing plan ) یک بخش ضروری برنامه کسب و کار شماست که در مقاله ” مارکتینگ پلن مدیریت ارتباط با مشتری ” هم به این مبحث پرداختیم. بانک ها و وام دهندگان می خواهند مشاهده کنند چگونه برنامه شما منجر به سود بیشتر می شود. هنگامی که شما کسب و کاری را […]


تهیه طرح بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری در بازار رقابتی امروزی، داشتن طرح بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری خوب برای هر شرکتی مهم می باشد. این امر حفظ مشتریانی که آنها در طول این سالها به دست آورده اند را تضمین می کند. یک قانون نوشته شده در کسب و کار وجود دارد با این […]