مسئولیت اجتماعی ( CSR )

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چهار مرحله آن

هنگامی که به عملکرد کسب و کارهای سنتی نگاه می کنید، فهمیدن این نکته سخت نیست که تنها

هنگامی که به عملکرد کسب و کارهای سنتی نگاه می کنید، فهمیدن این نکته سخت نیست که تنها هدف یک کسب و کار افزایش منافع مالک کسب و کار بوده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR مخفف Corporate Social Responsibility ) بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد؛ این روندی است که در سال های اخیر پدید آمده است. بر طبق CSR، وظیفه یک شرکت ارائه مواردی بیش از محصول و خدمان به جامعه می باشد که ما نیز در گذشته مقاله ” مسئولیت اجتماعی بازاریابی هدف ” را در همین رابطه منتشر کردیم.

انواع نگرش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR )

بطور کلی، دو مکتب فکری مرتبط با جزئیات مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) وجود دارد که شامل دو تئوری مختلف درباره CSR می باشند:

تئوری سهام دار:

بر طبق تئوری سهام دار، تمام تلاش های یک شرکت باید برای به حداکثر رساندن ثروت مالک آن سرمایه گذاری شود و تنها هدف یک کسب و کار افزایش سود می باشد.

تئوری ذینفع:

تئوری ذینفع، بر خلاف تئوری سهام دار، بر روی سایر جنبه ها تاکید دارد، مانند عموم مردم، محیط و کارکنان و غیره.  ایدئولوژی پشت این است که همان گونه که عموم مردم، محیط زیست و … به ما سود می رسانند، ما نیز باید به آنها پاسخ دهیم.

اگر مفهوم CSR بر اساس تئوری ذینفع توسعه یابد، برای گسترش حسن نیت در میان عموم مردم و ایجاد یک تصویر مثبت برند با استفاده از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) استفاده می شود. برای هر درختی که ایکیا برای تولید مبلمان قطع می کند، یک درخت جدید کاشته می شود، دلیل پشت این کار ایکیا این است که آنها معتقدند از محیط زیست محصولی گرفته اند و باید به جای آن، فایده ای به محیط برگردانند.

نیاز به مشاوره دارید؟
۰۳۱-۳۶۲۰۴۷۵۱-۴ دموی نرم افزار CRM را مشاهده نمایید

فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) و چهار حوزه مسئولیتی

مقیاسی که یک کسب و کار بر طبق آن در فعالیت های CSR شرکت می کند از سایر کسب و کارها متفاوت می باشد. اساساً، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) به چهار حوزه مسئولیت مختلف تقسیم می شود و این تفاوت مشخص می کند که در چه سطحی یک کسب و کار می تواند فعالیت های CSR انجام دهد. در ادامه جزئیات این چهار دسته بندی مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) بیان شده است:

مسئولیت اقتصادی:

فرم اصلی و ابتدایی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) می باشد و تنها بر روی ارائه سود بیشتر به سهام داران کسب و کار متمرکز شده است. این مسئولیت حول محور انجام تعهدات مالی کسب و کار مانند پرداخت دستمزدها، مالیات ها و غیره می باشد.

مسئولیت ها بر اساس قانون:

مسئولیت ها بر اساس قانون

شرکت هایی که از این رویکرد تبعیت می کنند تضمین می کنند که عملیات خود را با حفظ محدودیت های قانونی انجام می دهند. آنها قوانین شرکت را به هیچ قیمتی زیر پا نمی گذارند و برای به دست آوردن این سطح از مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) ، یک کسب و کار باید ابتدا مسئولیت های اقتصادی خود را انجام دهند.

مسئولیت های اخلاقی:

این مرحله یک مرحله جلوتر از وظایف قانونی می باشد. در این سطح، جنبه اخلاقی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این مسئولیت ها شامل پرداخت درآمد بیشتر به کارمندان از طریق پاداش های بالاتر، فراهم کردن فرصت برای بیکاران، اجتناب از کارکردن با شرکت های دارای سابقه و شهرت منفی و غیره می باشند.

مسئولیت های بشردوستانه:

این مسئولیت بالاترین سطحی است که یک شرکت می تواند در جنبه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) به دست آورد. این سطح زمانی به دست می آید که یک شرکت سودهای خوبی داشته باشد، به قوانین احترام بگذارد و مسئولیت های اخلاقی خود را بشناسد. در این فاز، سازمان ها از حوزه خود بیرون رفته و بر روی کارهای عام المنفعه مانند خیریه، سرمایه گذاری می کند. فعالیت ها در این سطح شامل ایجاد یک مرکز آموزش، ارائه امکانات پزشکی به عموم مردم، درختکاری و … می باشد.

بصورت تئوری، انجام دادن فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) به نظر بسیار آسان می آید، اما در عمل واقعیت این نیست. شرکت ها باید عوامل بسیار زیادی را برای طراحی رویدادهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) در نظر بگیرند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR )را وارد کسب و کار خود کنید و به جامعه ای نشان دهید که واقعاً به فکر آنها هستید.

ثبت دیدگاه