تبدیل سرنخ فروش به مشتری از دست رفته یکی از تجربه های ناخوشایند هر نیروی فروشی ست. شما برای این سرنخ زمان و انرژی گذاشته، و تا نزدیکی های امضای قرارداد او را پیش برده اید. اما ناگهان همه چیز متوقف شده و شما به جای یک فرصت فروش برنده، یک مشتری از دست رفته […]


مهارت فروش در دنیای امروز کسب و کارها به سمتی پیش می‌رود که تیم فروش، باید به فروش حضوری و مجازی، مذاکره رودررو برای فروش، ارائه خدمات در شبکه‌های مجازی و… آگاهی کامل و تسلط داشته باشند. اما چه مهارت فروش یا چه ویژگی‌هایی، فروشنده را از دیگر فروشندگان متمایز می‌کند؟ چه مهارت‌های فروشی مهم‌تر […]