برای درک بهتر مقاله ”  نرم افزار CRM برای پیمانکاران دولتی ” پیشنهاد می کنم ابتدا مقاله ” نرم افزار CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری ) چیست؟ ” را مطالعه نمایید تا درک بهتری نسبت به نرم افزار CRM داشته باشید . پس از مطالعه مقاله بالا می توانید مقاله ” ۹ مزیت CRM برای […]


در مقاله قبلی ” نرم افزار CRM برای پیمانکاران ” و ” نرم افزار CRM برای مهندسین ” به نقش نرم افزار CRM برای پیمانکاران و مهندسین پرداختیم. پیشنهاد می کنم این دو مقاله را نیز مطالعه نمایید. برای اینکه پیمانکاران ساختمان موفق شوند، باید ارتباطات استراتژیکی با مالکان کسب و کارها، مشتریان، سازمان های […]


هنگامی که یک کسب و کار در حال رشد است، مهمترین چالش مدیران چگونگی انجام رشد کسب و کار خواهد بود. قطعاً، یک روش برای رشد یک شرکت، همکاری با افراد زیادی است؛ که تخصص ها و مهارت های آنها مشابه مواردی است که هم اکنون در مقیاس کوچکتر در حال استفاده‌اند. یکی از بزرگترین […]