نکته ای که شاید کمتر کسی به آن توجه کند این است که همیشه حق با مشتری نیست. بر این اساس و به منظور حفظ سلامت شغلی و روانی باید مشتریان بد را شناخت و از آنها فاصله گرفت.
این شعار که همیشه حق با مشتری است یک تفکر قدیمی است که به کارکنان بخش خدمات توصیه می شده تا رضایت مشتری را به عنوان اولویت اولشان در نظر بگیرند. این باور ترویج یافته عده ای از بزرگان خرده فروشی مانند«هری گوردون سلفریج»،«جان وانامیکر» و «مارشال فیلد» است که بر این باور بودند پیگیری جدی شکایات مشتریان باعث می شود آنها احساس نکنند که ضرر کرده یا فریب خورده‌اند.

نسخه دموی نرم افزار پارس ویتایگر را مشاهده نمایید: دموی نرم افزار CRM را مشاهده نمایید

ثبت دیدگاه